Tag des offenen Denkmals

am 14. September 2008 in Zwiesel
am 21. September 2008 in Hartmanitz

Um 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 und 17.00 Uhr sowie bei Bedarf auch dazwischen gibt es in Zwiesel
Führungen durch die Unterirdischen Gänge unseres Vereins mit Schwerpunkt Geschichte - Kunst.

Ein Umfangreiches Rahmenprogramm (Bewirtung, Musik, Tanz, Goldwaschen, Kinderprogramm) ist geplant.

Organisation zusammen mit dem
Kulturverein "Über d´Grenz" e.V.
                       

Gemeinsame Denkmaltage zusammen mir dem
Bürgerverein Denkmal Hartmanitz o.s.

am 14. September bei uns in Zwiesel
am 21. September in Hartmanitz


Die Denkmaltage sin
d eine europaweite Einrichtung. Bei den Tschechen dauern sie vom 13. bis 21.9.08.
Deshalb in Zwiesel am Sonntag, 14.9.08, und in Hartmanitz am Sonntag, 21.9.08.
Interessierte sind schon heute dazu eingeladen.


     Näheres hier in Kürze

 

"Dny evropského dědictví" 14.09.2008 ve Zwieselu a 21.09. v Hartmanicích

Dny evropského dědictví mají celoevropský charakter.
V Čechách trvají od 13. do 21. 09.2008.
Proto ve Zwieselu v neděli 14.9.08. a v Hartmanicích v neděli 21.9.08.
Zájemce už dnes srdečně zveme.

Náše kulturní sdružení "Über d´ Grenz" se podílí na obsáhlém rámcovém programu (občerstvení, hudba, tanec, rýžování zlata, dětský program).
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod. a v případě potřeby i jindy budou ve Zwieselu pořádány prohlídky podzemními chodbami spravovanými sdružením Unterirdisches Zwiesel e.V. (Podzemní Zwiesel) s těžištěm na historii a umění.
Společné dny památek se budou recipročně konat s českým sdružením Památník Hartmanice o.s.